Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Wilt u grond verplaatsen en op een andere plek storten? Dan moet u dat melden bij de gemeente. Het gaat hier alleen over hergebruik (toepassen) van meer dan (≥) 50 m3 grond.

Dit geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Bij het verplaatsen van grond hanteert gemeente Overbetuwe de zogeheten bodemkwaliteitskaart. Op deze kaart staan voor Overbetuwe slechts twee gebieden: het gebied groen, ‘klasse schoon’ en het gebied rood, ‘klasse wonen’. Op de oudere dorpskernen na valt nagenoeg het gehele gemeente Overbetuwe binnen de ‘klasse schoon’. Niet schone grond is dus in de gemeente Overbetuwe niet toegestaan.

Als u op uw terrein grond gaat afgraven, kunt u de grond:

  • verplaatsen op hetzelfde terrein
  • afvoeren naar een andere plek
  • op een later tijdstip terugstorten

Gaat u de grond verplaatsen of afvoeren (grondverzet)? Dan moet u dat melden. Voorbeelden van grond zijn zand, veen, klei en bagger.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het melden van grondverzet (verplaatsen of afvoeren van grond) zijn:

  • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als bedrijf.
  • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als particulier.
  • De grond die u afgraaft als particulier is geen tuingrond of zand.
  • Gaat u grond tijdelijk afgraven (uitnemen)? En plaatst u de grond onbewerkt en onder dezelfde voorwaarden terug op dezelfde plek? Dan hoeft u dit niet te melden.

Wilt u zeer veel grond (meer dan 10.000 m³ vaste stoffen) verplaatsen of afvoeren? Of wilt u dieper dan 2,5 meter graven? Dan vraagt u een ontgrondingenvergunning aan bij de provincie. Meer informatie vindt u bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Het toepassen van grond mag alleen als de ondergrond net zo- of minder schoon is. De kwaliteit van de ondergrond mag in ieder geval niet verslechteren, "Wat schoon is moet schoon blijven". De melding voor het verplaatsen/toepassen van grond (≥50 m³) moet minimaal vijf dagen daarvoor bij de gemeente binnen zijn. 

In de brochure Meldingsverplichting grond, bagger en bouwstoffen leest u welke gegevens nodig zijn voor een melding. Meer informatie ziet u op de website van het Agentschap NL van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op deze website staat een uitgebreide toelichting over hoe te melden. Bovendien is er een helpdesk die de meeste vragen kan beantwoorden.

Onder grondverzet wordt verstaan alle toepassingen van grond – of dat nu ter ophoging, voor grondverbetering of voor anderen doeleinden is – waarbij diezelfde grond wordt toegepast met het doel definitief op de nieuwe locatie te blijven.

Aanpak

Melden kan op twee manieren: online of schriftelijk.

Online melden

Daarvoor moet u eerst een account aanvragen. Nadat het account is geactiveerd kunt vervolgens inloggen en uw melding voltooien.

Schriftelijk melden

Dat kan aan de hand van een meldingsformulier. Print het formulier uit en vul het in.

Stuur uw melding samen met het bewijsmiddel op naar de gemeente of naar:

Agentschap NL Meldpunt Bodemkwaliteit
Postbus 93144
2509 AC Den Haag