Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

U kunt onder bepaalde voorwaarden een stuk gemeentegrond kopen. Huren of tijdelijk in gebruik nemen is soms ook mogelijk. Dien hiervoor schriftelijk een aanvraag in bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een stuk openbaar groen bij uw tuin wilt trekken, vraagt u dit schriftelijk aan bij de gemeente. Als dit voor iedereen voordeel oplevert, kunt u dit stuk grond van de gemeente kopen, huren of gebruiken.

Aanvragen groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken (met DigiD)

Voorwaarden

  • U bent eigenaar van uw woning, tuin of land. Als u een woning huurt, kunt u geen groenstrook of restgrond van de gemeente gebruiken.
  • De groenstrook grenst aan uw woning, tuin of land.
  • De gemeente verkoopt de groenstrook meestal als tuingrond. Dat betekent dat u niet mag bouwen op de grond.
  • Als er kabels en leidingen in de grond zitten, moeten de netbeheerders akkoord geven op verkoop van de groenstrook.

Aanpak

  • U doet uw aanvraag online. Geef duidelijk aan welke groenstrook u bij uw tuin wilt trekken.
  • Wij beoordelen of we de groenstrook aan u kunnen verkopen. Als we de groenstrook niet willen verkopen, kunt u het misschien wel huren.

Kosten

  • Grond vóór de voorgevel van de woning / het bedrijf: € 90,00 per m2
  • Grond naast of achter de woning / het bedrijf: € 110,00 m2

U krijgt 25% korting op het aantal m2 waar kabels en leidingen het gebruik van de grond beperken.