Grafsteen plaatsen

Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hiervoor een vergunning nodig.

Voorwaarden

De gemeente heeft een aantal voorwaarden gesteld wat betreft de maximale afmetingen van het denkteken. Dit is per type graf anders:

Voor een grafbedekking geldt:

  • Een maximum hoogte van 1 meter
  • Een maximum breedte van 1 meter
  • Een maximum lengte van 2 meter

Voor zowel een urnengraf als een urnennis geldt:

  • Een maximum hoogte van 30 centimeter
  • Een maximum breedte van 50 centimeter
  • Een maximum lengte van 50 centimeter

Aanpak

De aanvraag voor de vergunning wordt meestal verzorgd door de leverancier van de grafbedekking.