Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

Als een graf op uw naam staat, kunt u de grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan. U dient uw verzoek hiervoor schriftelijk in bij de gemeente.

Beschrijving

Wanneer u aanspraak wilt maken op de uitgifte van een graf of bijzetting van een bestaand graf op een van de gemeentelijke begraafplaatsen, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Meestal doet de begrafenisondernemer dit voor u.

Voorwaarden

Naast de landelijke wet op de lijkbezorging heeft de gemeente voorwaarden opgesteld waaraan voldaan moet worden. Dit heeft te maken met onder meer het materiaal van de kist of ander omhulsel en de grootte van het graf.

U kunt alleen grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan als u een particulier graf heeft. Dit heet ook wel een eigen graf of familiegraf. Heeft u een algemeen graf? Dan kan dit niet.

Aanpak

Meestal zal de begrafenisondernemer – namens u – het verzoek doen tot uitgifte van een graf. Voor meer informatie hierover kunt u tijdens kantoortijden bellen naar de gemeente of een email sturen.

Een graf wordt binnen enkele dagen uitgegeven. Het is mogelijk om zelf met de beheerder een graf uit te zoeken.

Er zijn begraafplaatsen verbonden aan een kerkgenootschap. Voor deze begraafplaatsen kunt u contact opnemen met de desbetreffende kerk.

Kosten

Recht op graf

Het uitsluitend recht op een graf wordt verleend voor een periode van 20 jaar. 

  • Een graf voor een persoon ouder dan 11 jaar € 2199,00
  • Een graf voor een persoon jonger dan 11 jaar € 1102,00

Een urnengraf of urnenkelder € 1102,00

Begraving

Naast recht op graf zijn er tarieven opgesteld voor de begravingen.

  • Voor een persoon ouder dan 11 jaar € 1161,00
  • Voor een persoon tussen 1 en 11 jaar € 568,00
  • Voor een persoon jonger dan 1 jaar € 286,00
  • Voor het bijzetten van een asbus of een urn € 692,00