Grafonderhoud uitbesteden aan gemeente

Het onderhoud van een graf, urnengraf of urnennis dient te worden uitgevoerd door de rechthebbende van het desbetreffende graf. De gemeente voert geen onderhoud uit aan de graven.

Voorwaarden

De rechthebbende is verplicht voor eigen rekening de grafbedekking behoorlijk te onderhouden. Wanneer dat niet mogelijk is kan de gemeente het onderhoud niet overnemen. De gemeente Overbetuwe is weliswaar verantwoordelijk voor het beheer, maar heeft de werkzaamheden uitbesteed aan een aannemer.

Aanvraag

U kunt bellen of een email sturen naar begraven@overbetuwe.nl

Aanpak

Heeft u problemen met het onderhoud van een (urnen)graf of urnennis of wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met de gemeente.