Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade heeft door de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U moet bewijzen dat u schade heeft en dat dit door de gemeente komt. Als de gemeente aansprakelijk is voor de schade krijgt u een deel van de kosten of alle kosten vergoed.

Gemeente aansprakelijk stellen (met DigiD) >>

Gemeente aansprakelijk stellen zonder DigiD >>

Voorwaarden

 • U legt duidelijk uit hoe de schade is ontstaan.
 • U stuurt bewijs mee dat u schade heeft, bijvoorbeeld met foto’s, een getuigenverklaring of een proces-verbaal van de politie.
 • U stuurt bewijs mee van de hoogte van het schadebedrag, bijvoorbeeld met de rekening van het herstel of wat u nieuw heeft gekocht

De gemeente is niet altijd aansprakelijk

De gemeente kan aansprakelijk zijn door:

 • Slecht onderhoud aan bijvoorbeeld:
  • gemeentelijke gebouwen
  • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen
  • de riolering
 • Nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente heeft gewerkt.
 • Het niet nemen van maatregelen. Bijvoorbeeld als de gemeente met waarschuwingsborden een ongeval had kunnen voorkomen.

De gemeente is niet aansprakelijk als:

 • U waarschuwingen of andere maatregelen van de gemeente heeft genegeerd.
 • De gemeente nog niet op de hoogte was van de situatie.
 • De gemeente pas kort op de hoogte was van de situatie en nog geen maatregelen kon nemen.