Geluidswagen gebruiken

Wilt u een geluidswagen gebruiken voor muziek of reclameboodschappen? Vraag dan bij de gemeente om toestemming.

Beschrijving

Wilt u met een geluidswagen door de straten rijden om aankondigingen te doen? In principe is dat verboden. U kunt een ontheffing op het verbod bij de gemeente aanvragen.

Voorwaarden

Bij de beoordeling van een ontheffingsaanvraag letten wij op:

 1. de handhaving van de openbare orde;
 2. het voorkomen of beperken van overlast;
 3. de verkeersveiligheid en de veiligheid van personen of goederen. 

Termijn

Vraag de ontheffing uiterlijk vier weken voor aanvang van de aankondigingen met de geluidswagen aan.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Zo vraagt u toestemming aan voor het gebruik van een geluidswagen in het openbaar:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft in ieder geval door:
  • waarom u een geluidswagen nodig heeft
  • wanneer en hoe laat u met de geluidswagen gaat rijden
  • hoe luid de muziek of reclameboodschappen zijn
  • welke route u wilt afleggen

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.