Geluidsapparatuur op straat gebruiken

U wilt muziek maken op straat, zoals bijvoorbeeld met een draaiorgel? Dit is verboden op door de burgemeester aangewezen openbare plaatsen. Overigens geldt dat ook voor geluid van apparatuur of (bouw)machines.

Aanpak

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.