Geld inzamelen voor een goed doel

Wilt u geld of spullen inzamelen voor een goed doel? Dan heeft u een vergunning nodig. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u de inzameling wilt doen.

Beschrijving

Als u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen wilt houden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. Overigens kunt u ook collectebussen lenen van de gemeente.

Online regelen >>

Voorwaarden

U moet aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel besteedt.

Als u een vergunning wilt aanvragen dan gelden ten minste de volgende voorwaarden:

 • De inzameling vindt plaats namens een rechtspersoon
 • De rechtspersoon is bonafide.

U moet uw aanvraag ten minste vier weken van tevoren indienen.

Kosten

 • U hoeft voor de collectevergunning geen leges te betalen.
 • Als u een collectebus wilt lenen, dan betaalt u een waarborgsom van € 45,00. Als u de collectebus terug komt brengen, dan krijgt u dit bedrag weer terug.
 • Collectebussen moet u vooraf reserveren.
 • De bussen kunt u alleen ophalen en terugbrengen tijdens de openingstijden van de publieksbalie.

Aanpak

 • Bij het beoordelen van uw aanvraag kijken wij of de gevraagde periode past in het collecteplan.
 • U kunt de collectevergunning online aanvragen.
 • Wij streven ernaar uw aanvraag binnen vier weken af te handelen. Wij mogen er acht weken over doen. Dit kunnen wij nog eens acht weken verlengen.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.