Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). Kloppen uw gegevens in de BRP niet? Of wilt u uw gegevens na een adoptie of geslachtswijziging laten wijzigen of verwijderen? Geef dit door aan de gemeente waarin u woont.

Beschrijving

In de Basisregistratie Personen (BPR) staan uw persoonsgegevens, zoals uw adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Als uw gegevens niet (meer) kloppen, geeft u de wijziging door aan de gemeente. U moet kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn. Wij passen uw gegevens dan aan.

Wijziging gegevens doorgeven

 • Kom persoonlijk naar het gemeentehuis.
 • U neemt mee:
  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart).
  • Een bewijs van foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat.
  • Een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte.

Wijzigen gegevens na adoptie

Als u geadopteerd bent en de adoptie is afgerond, kunt u wijziging van uw gegevens van vóór de adoptie aanvragen.

 • U schrijft een brief naar de gemeente waarin u vraagt om wijziging van de gegevens.
 • Kinderen vanaf 16 jaar kunnen dit zelf doen. Voor kinderen tot en met 15 jaar doen de adoptieouders de aanvraag.
 • Met de brief stuurt u mee:
  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart).
  • Bewijzen van de juiste gegevens.

Als u in het buitenland geboren bent, en de Nederlandse nationaliteit heeft, doet u de aanvraag bij de gemeente Den Haag.

Wijzigen gegevens na geslachtsverandering

Als u van geslacht bent veranderd en de geslachtswijziging is afgerond, kunt u wijziging van uw gegevens van vóór de geslachtsverandering aanvragen.

 • U schrijft een brief naar de gemeente waarin u vraagt om de wijziging van de gegevens.
 • Kinderen vanaf 16 jaar kunnen dit zelf doen. Voor kinderen tot en met 15 jaar doen de ouders, voogden of verzorgers de aanvraag.
 • Met de brief stuurt u mee:
  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart).
  • Bewijzen van de juiste gegevens.
  • Een verklaring van een deskundige over uw geslachtswijziging.

Termijn waarbinnen we de wijziging verwerken

 • De gemeente beslist binnen 4 weken over het aanpassen van de gegevens.
 • Het verwijderen van gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering verwerken we binnen 4 weken.
 • Voor het aanpassen van gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit kan de gemeente de termijn verlengen met 8 weken.

Meer informatie

Documenten uit het buitenland moeten soms vertaald worden. Meer informatie over het gebruik van documenten uit het buitenland vindt u op Nederlandwereldwijd.nl.