Evenement organiseren

Voor het organiseren van een evenement heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan in de gemeente waar het evenement plaatsvindt. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een evenement zonder vergunning organiseren.

Aanpak

U moet uw aanvraag tenminste 4 weken van te voren indienen, maar bij sommige grote evenementen hebben wij meer tijd nodig om af te stemmen met bijvoorbeeld de politie en/of brandweer. Wij raden daarom aan uw aanvraag 8 tot 12 weken van te voren in te dienen.

Aanvraagformulier evenementenvergunning (Pdf, 288kB)

Aanvraagformulier buurt- of straatfeest (Pdf, 59kB)

Veiligheidsplan verplicht

Voor elke aanvraag evenementenvergunning is ook een veiligheidsplan nodig, deze moet u tegelijk indienen. U hoeft alleen de onderdelen invullen die van toepassing zijn op uw evenement. U mag ook uw eigen versie van een veiligheidsplan maken en indienen.

Veiligheidsplan (Docx, 198kB)

In veel gevallen is er ook een gebruiksmelding brandveiligheid nodig. Kijk hiervoor op rijksoverheid.nl.

De vergunning kan onder meer worden geweigerd in het belang van

 • De openbare orde;
 • De openbare veiligheid;
 • De volksgezondheid;
 • De bescherming van het milieu.

Geen vergunning nodig

Als uw evenement aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, heeft u geen vergunning nodig. U moet wel altijd uw evenement aanmelden voor de evenementenkalender (Pdf, 130kB). Zo is iedereen op de hoogte dat er een evenement wordt georganiseerd.

 • Er zijn minder dan 150 personen aanwezig of er worden er minder verwacht.
 • Het evenement omvat niet meer dan 1 straat of een deel daarvan.
 • Het duurt niet langer dan 1 dag.
 • Het evenement begint na 8.00 uur en eindigt voor 0.00 uur (op zondag t/m donderdag) of 1:00 uur (op vrijdag en zaterdag).
 • Uiterlijk een half uur voor het einde stopt de live- en/of versterkte muziek.
 • Het geluidsniveau, gemeten op twee meter uit de gevel, is lager dan 75dB(A).
 • De organisator zorgt voor de veiligheid van personen en zaken tijdens het evenement.
 • Er is geen belemmering voor het gebruik van de weg.
 • Er is voor hulpdiensten vrije toegang van minimaal 3,25 meter breed en 4,50 meter hoog.
 • Er mogen maximaal 4 objecten (bijv. een springkussen/kraam) geplaatst worden met een maximale oppervlakte van 25 m2 per object. Objecten moeten goed vastgemaakt worden, zodat ze in alle weersomstandigheden blijven staan.
 • Er wordt geen podium geplaatst.
 • Er wordt geen alcohol verkocht.
 • De organisator is tijdens het evenement aanwezig als aanspreekpunt.
 • De organisator meldt het evenement uiterlijk 2 weken van te voren aan voor de evenementenkalender.

Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Extra informatie

De genoemde regels in onderstaande documenten moeten worden nageleefd. Houd er rekening mee dat hierop kan worden gecontroleerd.

Kosten

Het aanvragen van een evenementenvergunning is gratis.