Een kind erkennen en naam kiezen

Als u niet automatisch de wettelijk ouder van een kind bent, kunt u een kind erkennen. U kunt dan ook kiezen welke achternaam het kind krijgt. U gaat hiervoor persoonlijk langs bij de gemeente.

Beschrijving

U wordt automatisch de wettelijke ouder als u een geregistreerd partnerschap heeft of getrouwd bent met de moeder van het kind. Anders kunt u het kind erkennen. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. Ook elk volgend kind moet u apart erkennen. Als de vader of de duo-moeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Afspraak maken voor erkenning kind

Voorwaarden

Erkenning:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U bent geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al 2 ouders.
 • Als het kind 12 tot 15 jaar oud is, geven moeder en kind toestemming voor de erkenning.
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, geeft het kind toestemming voor de erkenning.
 • Als u een kind erkent, heeft u nog geen ouderlijk gezag over het kind. Dit regelt u bij de rechtbank.  

Naamkeuze:

 • Beide ouders zijn aanwezig bij de naamkeuze.
 • U kunt alleen bij het eerste kind uit de relatie de achternaam kiezen. De volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.
 • Als u geen naam kiest, krijgen de kinderen automatisch de naam van de moeder waaruit ze geboren zijn.

Aanpak

Erkenning kan voor de geboorte, tegelijk met de geboorteaangifte of op een later moment. U regelt dit aan de balie bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak

Meenemen

 • De erkenner neemt een geldig identiteitsbewijs mee: identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.
 • Als het kind 15 jaar of jonger is: schriftelijke toestemming van de moeder.
 • Bij erkenning van het eerste kind uit een relatie moet de moeder aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Bij erkenning van de volgende kinderen uit dezelfde relatie is schriftelijke toestemming (Pdf, 46kB) en een geldig identiteitsbewijs van de moeder voldoende.
 • Als het kind 12 jaar of ouder is, komt het kind mee met een geldig identiteitsbewijs.

Kosten

 • Erkenning en naamkeuze: gratis
 • Een afschrift van de erkenningsakte: € 14,30. Als u het kind voor de geboorte erkent, heeft u dit afschrift nodig bij de geboorteaangifte.

Meer informatie