Een bekende tot trouwambtenaar benoemen

Wilt u zich laten trouwen door een vriend of kennis? Of uw partnerschap laten registreren? In onze gemeente kan dat! Uw kunt uw vriend of kennis laten benoemen als trouwambtenaar voor 1 dag.

Beschrijving

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. U vraagt de benoeming minstens 3 maanden van tevoren bij de gemeente aan. Uw bekende wordt eerst beëdigd door de rechtbank. Wij benoemen deze persoon daarna tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).

Benoeming babs aanvragen (Pdf, 94 kB) >>

U kunt er ook voor kiezen om alleen de toespraak door uw bekende te laten doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt dan het officiële gedeelte voor haar rekening. Benoeming van uw bekende tot babs is dan niet nodig.

Aanvragen benoeming babs

 • U meldt eerst uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bij de gemeente.
 • Vul het aanvraagformulier benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Pdf, 94 kB) in.
 • Stuur het formulier met kopieën van de legitimatiebewijzen van u, uw partner en uw bekende naar de gemeente of lever het in bij de balie tijdens de openingstijden.
 • Als uw bekende eerder is beëdigd en benoemd bij een gemeente stuurt u mee:
  • Kopie van beëdiging bij de rechtbank.
  • Kopie van de benoeming door een gemeente.

Als uw bekende nog beëdigd moet worden door de rechtbank, regelen wij dit voor u.

Ambtenaar aanwezig bij sluiting huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij de ceremonie is er altijd een ambtenaar van de burgerlijke stand van ons aanwezig. Zij kijkt of uw eigen babs het huwelijk volgens de regels voltrekt.

Kosten

 • Benoeming bekende die voor het eerst een huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrekt € 150,00
 • Benoeming bekende die al eerder is beëdigd bij de rechtbank en benoemd bij een gemeente € 75,00

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.