Demonstratie of betoging houden

Bij een demonstratie komt een groep mensen bij elkaar om op te komen voor een standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. U meldt dit op tijd bij de gemeente.

Beschrijving

Een demonstratie is een groep mensen die bij elkaar komt om aandacht te vragen voor een gemeenschappelijk standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. De gemeente kan een demonstratie verbieden of bijvoorbeeld een andere plaats aanwijzen.

Termijn

Minimaal 48 uur voor aanvang van de betoging. Als de schriftelijke kennisgeving valt op vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, dan moet u de kennisgeving uiterlijk op 12.00 uur inleveren op een aan dat tijdstip voorafgaande werkdag.

Aanpak

Zo meldt u een demonstratie:

  • U meldt de demonstratie op tijd bij de gemeente.
  • U geeft door:
  1. naam en adres van diegene die de betoging organiseert;
  2. de datum en het tijdstip van de demonstratie;
  3. de plaats en locatie, indien van toepassing de route van de demonstratie;
  4. hoeveel mensen meedoen;
  5. het doel waarvoor u de demonstratie houdt;
  6. maatregelen die de organisator van de betoging zal treffen om een goed verloop van de betoging te bevorderen.

Wilt u bijvoorbeeld hard geluid maken, spandoeken ophangen, een podium of kramen plaatsen? Dan heeft u mogelijk ook vergunningen nodig. Neem contact op met de gemeente.