burgerlijke stand, afschrift

Op een akte van de Burgerlijke Stand staan gegevens over een geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of ontbinding en overlijden. De akte blijft altijd in de gemeente waar de betreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Van deze aktes kunt u een afschrift aanvragen.

Soms wordt een afschrift Burgerlijke Stand wel eens verward met een uittreksel BRP. Kijk daarom goed welk afschrift/uittreksel u nodig heeft.

Online regelen >>

Aanvragen

Een afschrift Burgerlijke Stand moet u aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Bent u bijvoorbeeld in Amsterdam geboren, dan moet u daar ook een afschrift van uw geboorteakte opvragen. Dit kan dan niet bij gemeente Overbetuwe.

U kunt een afschrift Burgerlijke Stand op verschillende manieren aanvragen:

  • Via het digitaal loket. U moet hierbij inloggen met uw DigiD. Het afschrift wordt binnen 5 werkdagen per post toegestuurd.
  • Aan de balie. U kunt hiervoor terecht tijdens de openingstijden. U krijgt het afschrift direct mee.
  • Schriftelijk. U kunt een brief sturen naar ons postadres onderaan deze pagina, t.a.v. Publiekszaken. Vermeld hierbij de reden van aanvraag, uw persoonsgegevens en uw adres. Voeg ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe. Het afschrift wordt binnen 5 werkdagen per post toegestuurd.

Prijs 2019

Een afschrift Burgerlijke Stand kost € 13,40

Machtigen

Natuurlijk kunt u voor uzelf een afschrift Burgerlijke Stand aanvragen. U kunt ook iemand machtigen om het afschrift voor u op te halen. U moet dan een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meegeven aan de gemachtigde. Deze moet zichzelf ook kunnen identificeren.

Formulier (pdf) >>

Voor het buitenland

Het is ook mogelijk om een internationaal afschrift Burgerlijke Stand aan te vragen, voor bijvoorbeeld een buitenlandse instantie. Dit afschrift wordt dan in meerdere talen verstrekt.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie