bevolkingsadministratie (BRP), uittreksel

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente dat u in Overbetuwe staat ingeschreven. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum en indien nodig ook andere actuele gegevens. U heeft een uittreksel BRP bijvoorbeeld nodig bij het inschrijven bij een woningstichting, het overschrijven van een auto of bij een echtscheiding.

Soms wordt het uittreksel BRP wel eens verward met een afschrift uit de Burgerlijke Stand. Kijk daarom goed welk uittreksel/afschrift u nodig heeft.

Online Regelen                    Afspraak Maken

Aanvragen

U kunt een uittreksel BRP op verschillende manieren aanvragen:

  • Via het digitaal loket. U moet hierbij inloggen met uw DigiD. Het uittreksel wordt binnen 5 werkdagen toegestuurd.
  • Aan de balie. U kunt hiervoor op afspraak terecht of tijdens de openingstijden op vrije inloop. U krijgt het uittreksel direct mee.
  • Schriftelijk. U kunt een brief sturen naar het postadres onderaan deze pagina, t.a.v. Publiekszaken. Vermeld hierbij de reden van aanvraag, uw persoonsgegevens en uw adres. Voeg ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe. Het uittreksel wordt binnen 5 werkdagen toegestuurd.

Prijs

Een uittreksel BRP kost € 11,00

Voor wie?

Natuurlijk kunt u voor uzelf een uittreksel BRP aanvragen. Er zijn ook gevallen waarin u het voor iemand anders mag doen:

  • Voor uw minderjarige eigen kinderen als ze jonger zijn dan 16 jaar. Dit kan ook door verzorgers worden gedaan.
  • Voor uw minderjarige eigen kinderen of minderjarige stiefkinderen, alleen als ze op uw adres staan ingeschreven.
  • Voor uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, alleen als deze op uw adres staat ingeschreven.
  • Als u curator bent, dan kunt u het voor uw onder curatele gestelde persoon aanvragen.

In alle andere gevallen is het ook mogelijk om voor iemand een uittreksel BRP aan te vragen, maar dan moet u een schriftelijke machtiging meenemen.

Machtigingsformulier

Voor het buitenland

Het is ook mogelijk om een internationaal uittreksel BRP aan te vragen, voor bijvoorbeeld een buitenlandse instantie. Het internationale uittreksel BRP bevat de talen Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Turks.

Vanuit het buitenland

Staat u niet meer in Nederland ingeschreven, dan kunt u niet bij gemeente Overbetuwe terecht. U moet dan naar een zogenaamde RNI-gemeente. RNI staat voor Register Niet Ingezetenen. Klik hier voor een overzicht van gemeenten waar u terecht kunt.

Bijzonderheden

Wetten

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie