Bouwen bij het water

Wilt u iets boven het water plaatsen, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan een reclame, een terras of een steiger. Dit geldt niet voor vaartuigen. 

Controleer op omgevingsloket.nl of uw een vergunning nodig heeft. 

Aanvraag

  • U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket.nl op de website van het ministerie van VROM, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
  • Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. Een papieren aanvraagformulier downloaden.
  • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
  • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
  • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.
  • Gaat het bouwen of verbouwen om een gemeentelijk monument of Rijksmonument? Dan heeft u daarvoor ook een omgevingsvergunning nodig.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen. Bedrijven moeten verplicht de aanvraag online indienen via het omgevingsloket.

Procedure

Op de website rijksoverheid.nl onder 'Bouwen en wonen' leest u wat er met uw aanvraag gebeurt en welke procedure doorlopen wordt.

Eerst een conceptaanvraag indienen

Wij raden u aan om eerst een conceptaanvraag te doen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. U onderzoekt hiermee de haalbaarheid van uw plannen, bijvoorbeeld of een afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is en of het plan voldoet aan de Welstandsnota.

U kunt gebruik maken van het formulier conceptaanvraag Omgevingsvergunning (Pdf, 130 kB). Op de achterzijde van het formulier staat welke gegevens nodig zijn voor de conceptaanvraag.

Maar let op! Na een eventuele positieve uitkomst moet u nog wel een officiële vergunning aanvragen.

Milieumelding voor bedrijven

Let op! Het kan zijn dat u in het kader van het milieubeheer ook een melding moet doen. Controleer online via het afwegingsmodel van het ministerie van VROM of u een melding moet doen. Via dit model kunt u direct online de melding doen als dat nodig is

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Kosten

  • Het indienen van een conceptaanvraag kost € 299,00
  • De leges voor een adviesgesprek bedragen € 83,20 per uur
  • Voor een omgevingsvergunning betaalt u per onderdeel (leges). Bijvoorbeeld voor het onderdeel 'Bouwen' gelden andere kosten dan voor het onderdeel 'Afwijken van het bestemmingsplan'.