Bouw- en grondverklaring aanvragen

Vraagt u een hypotheek aan? Soms stellen financieringsmaatschappijen en banken bij de verstrekking van een hypotheek de eis dat bepaalde gegevens van de gemeente schriftelijk worden aangeleverd. Voorbeelden hiervan zijn gegevens over de aanwezigheid van een (gesaneerde) olietank, eventuele bodemverontreiniging en bestemmingsplanbepalingen.

Aanpak

U kunt bij de gemeente informatie krijgen over de bodemkwaliteit van uw perceel.

Beslistermijn

Voor meer informatie over de doorlooptijd kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meenemen

  • Bouwvergunning of omgevingsvergunning (indien van toepassing).
  • Hypotheekaanvraag.
  • Woonvergunning (indien van toepassing).