Bijen houden

Wilt u bijen houden voor uw beroep of hobby? U heeft hiervoor een ontheffing nodig. U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

U wilt bijen gaan houden als hobby of als beroepsuitoefening. Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Vandaar dat u een ontheffing bij de gemeente moet aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontheffing aan te vragen voor het houden van bijen zijn:

U houdt de bijen:

 • minimaal 30 meter van de weg
 • minimaal 30 meter van een woning of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven

Kunt u zich niet aan deze voorwaarden houden? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent eigenaar van de omliggende gebouwen.
 • U neemt voldoende maatregelen om andere mensen te beschermen. Bijvoorbeeld een afscheiding van 2 meter hoog. De afscheiding staat op maximaal 6 meter van de bijenkast of bijenkorf. Bijen kunnen dan niet laag in- en uitvliegen.
 1. Het is verboden bijen te houden binnen een afstand van dertig meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven en binnen een afstand van dertig meter van de openbare weg.
 2. Het verbod geldt niet indien voldoende beschermingsmaatregelen worden genomen (door middel van een afscheiding van twee meter en ten hoogste 6 meter van de korven/kosten) en indien de omliggende gebouwen eigendom zijn van de bijenhouder.
 3. Toekenning van de ontheffing is verder afhankelijk van de omstandigheden en redenen van het verzoek.

Aanpak

Zo vraagt u een ontheffing voor het houden van bijen aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U levert aan:
  • een situatieschets met plattegrond en eventueel foto’s
  • informatie over het aantal bijen of bijenkorven
  • informatie over eventuele beschermingsmaatregelen die u neemt
 • U betaalt bij de aanvraag.