Bezoek uit het buitenland ontvangen

Soms heeft u voor bezoek uit het buitenland een garantstelling of particuliere logiesverstrekking nodig. Die vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ondertekenen gebeurt bij ons.

Beschrijving

Als u bezoek krijgt uit het buitenland, moet u misschien een garantstelling of een particuliere logiesverstrekking aanvragen bij de IND. Uw bezoek heeft dit nodig bij het aanvragen van een visum.

De garantstelling betekent dat u samen met de gast verantwoordelijk bent voor de kosten. Zo kan uw gast niet in de problemen komen als hij of zij de kosten van een verblijf niet (meer) kan betalen. Bijvoorbeeld omdat uw gast niet meer bij zijn geld kan. Logeert uw buitenlandse bezoek in uw huis? Dan heeft u een particuliere logiesverstrekking nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een garantstelling en particuliere logiesverstrekking zijn onder andere:

  • Uw bezoek komt voor een kort verblijf naar Nederland (niet langer dan 3 maanden).
  • Uw bezoek moet een visum aanvragen.

Aanpak

Zo vraagt u een garantstelling en particuliere logiesverstrekking aan:

  • U gaat naar de gemeente.
  • U betaalt de garantstelling bij de aanvraag.
  • U neemt mee:
  1. uw geldige identiteitsbewijs
  2. een ingevuld aanvraagformulier van de IND dat u bij de ons aan de balie ondertekent.

Als u een partner heeft, dan moet u samen de garantstelling ondertekenen.
Wij legaliseren alleen een handtekening die u bij de ambtenaar plaatst!
Iedereen die een handtekening zet moet dus persoonlijk aan de balie komen.

Kosten

€11,70 per formulier waarvan wij de handtekeningen legaliseren.