afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke heffing, bestaande uit het vastrecht en de diftar. Het doel van deze heffing is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken.

Soorten afvalstoffenheffing

Vastrecht
De gemeente heeft het recht deze heffing op te leggen aan ieder huishouden dat aan de ophaalroute ligt. Dit houdt in dat ieder huishouden dat de mogelijkheid heeft zijn afval aan de gemeentelijke reinigingsdienst mee te geven afvalstoffenheffing moet betalen. Ook als u uw afval nooit meegeeft, ben u verplicht te betalen. Dit is een vast bedrag per jaar.

Diftar
Het diftarsysteem geldt voor u als u een groene en/of grijze container heeft of zakken aanbiedt bij de ondergrondse container. U betaalt per lediging/aanbieding. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven.

Citybin of verzamelcontainer
Als u gebruikt maakt van een citybin of bovengrondse verzamelcontainer of van overige inzamelsystemen, betaalt u ook een vast bedrag per jaar. Dit wordt niet berekend per lediging/aanbieding. Alleen hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens.

Tarieven

Hier vindt u de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2017 (zie ook de gemeentelijke verordening). U betaalt deze via uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Soort Jaarlijks bedrag Per lediging/aanbieding
Vastrecht afvalstoffenheffing € 121,82  
GFT container 80 liter   GRATIS
GFT container 140 liter   GRATIS
GFT container 180 liter   GRATIS
GFT container 240 liter   GRATIS
RST container 140 liter   € 6,34
RST container 240 liter   € 9,66
Extra container (naast 1 GFT en 1 RST container) € 13,30  
Ondergrondse container   € 2,72
Citybin/verzamelcontainer éénpersoonshuishouden € 172,55  
Citybin/verzamelcontainer meerpersoonshuishouden € 221,10  

 

Informatie rondom containers

Omwisselen en aanvragen
Het is mogelijk om uw container om te wisselen voor een grotere of kleinere, of om een (extra) container aan te vragen. Hiervoor zijn gratis wisselrondes in week 44, 45, 46 en 47. U kunt zich hiervoor bij de SUEZ aanmelden in week 42, 43, 44 en 45. Buiten deze weken om betaalt u eenmalig € 14,-.

Sinds 1 januari 2017 kunt u geen GFT container van 80 liter meer aanvragen. Heeft u nog een 80 liter GFT container in uw bezit? Dan kunt u deze gewoon blijven gebruiken.

Ledigingen en aanbiedingen bekijken
Het is mogelijk om te kijken wanneer u een container aan straat heeft gezet, of wanneer u een aanbieding bij de ondergrondse container heeft gedaan. U kunt dit bij de SUEZ inzien, of een overzicht opvragen.

Problemen of klachten over de containers
Als er een probleem is met uw container, kunt u dit ook melden bij de SUEZ. Klachten en storingen over de ondergrondse containers kunt u melden bij de gemeente.

U kunt de SUEZ online bereiken via de Afvalbalie of telefonisch via de Diftarlijn: 0800 - 023 33 99 (gratis).

Afvalbalie

Verhuizen?

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u voor de volle maanden dat u niet in de gemeente Overbetuwe woont geen afvalstoffenheffing te betalen. Nadat u zich heeft ingeschreven bij de nieuwe gemeente, ontvangen wij hiervan bericht. U krijgt dan van ons een verminderingsnota voor het aantal volle maanden dat u niet meer in onze gemeente woont. Ook ontvangt u een afrekening voor de diftar.

Verhuist u binnen de gemeente? Dan zal het bedrag voor de afvalstoffenheffing in de regel niet veranderen.

Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag, dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen, of direct via onze website.

Online regelen

 

 

Bijzonderheden

Wetten

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie