Afvalbalie

U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde afvalcontainer.

In de afvalwijzer 2017 en bijlage vindt u alle informatie over afvalinzameling voor het jaar 2017.

Hierin staan ook de locaties van containers voor kunststofverpakking, glas, blik, drankkartons en textiel. 

Ook staat in de afvalwijzer belangrijke telefoonnummers. Bijvoorbeeld voor het bestellen en omwisselen van containers, het laten ophalen van herbruikbaar huisraad, snoeihout en oud ijzer.

Grofvuil kunt u apart afgeven of laten ophalen. Grofvuil is afval dat te groot en te zwaar is om in een container aan te bieden. Bijvoorbeeld oude meubels of vloerbedekking. U kunt grofvuil afgeven aan de milieustraten in de gemeente.

Ondergrondse afvalinzameling

Op sommige plekken in de gemeente wordt afval van inwoners verzameld door middel van ondergrondse afvalcontainers. Deze ondergrondse afvalcontainers kunnen alleen worden gebruikt met een containerpas. Een containerpas is alleen beschikbaar voor bewoners van huizen waarvoor de ondergrondse afvalcontainer is bedoeld. Omdat de containerpas bij het huis hoort, moet deze bij verhuizing aan de nieuwe bewoners gegeven worden.

Overzicht van de aanbiedingen

Afvalbalie: op afvalbalie kunnen afvalregistraties worden ingezien. Problemen en klachten kunt u tevens hier melden. Het aanvragen of het omwisselen van containers kunt u ook doorgeven.

Voor het overzicht van afvalregistraties wordt een pincode gevraagd. Uw pincode zijn de laatste 4 cijfers van het burgerservicenummer (BSN) van de hoofdbewoner.

U kunt ook telefonisch een ledigingsoverzicht opvragen bij de SUEZ (SITA). Het telefoonnummer is 0800 – 02 333 99 (gratis).

Voorwaarden

Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze door u wordt aangeboden. In alle andere gevallen laten de ophalers het afval staan.

Onder juiste wijze wordt verstaan:

  1. Het afval is gescheiden naar soort.
  2. Het afval in de grijze container is bij voorkeur verpakt in vuilniszakken.
  3. De afvalcontainer is niet overbeladen. De deksel moet geheel gesloten zijn.

Om de kosten van de afvalinzameling en -verwerking te dekken, betaalt u aan de gemeente een afvalstoffenheffing.

Kosten

De Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het doel van deze belasting is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken.

Ondergrondse afvalcontainerpas

Bent u uw containerpas kwijt of is hij gestolen? Dan kunt u een nieuwe pas ophalen op het gemeentehuis in Elst. Een nieuwe containerpas kost € 10,00.

Bijzonderheden

Wie is verantwoordelijk?

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. Dat is geregeld in de Wet milieubeheer. De gemeente haalt in principe al het huishoudelijk afval eenmaal per week op. Dat geldt niet voor grof afval.

Is de gemeente altijd verantwoordelijk?

Onder voorwaarden kan de gemeente van dit uitgangspunt afwijken. Bijvoorbeeld door een andere inzamelingsfrequentie te hanteren of door in een bepaald gedeelte van de gemeente niet in te zamelen. Raadpleeg darom altijd de afvalwijzer + bijlage.

In de Wet milieubeheer is tevens de verplichting voor gemeenten opgenomen om gft-afval huis-aan-huis gescheiden in te zamelen. Ook hier bestaat de eerder genoemde mogelijkheid om van de verplichting af te wijken. Via de provinciale milieuverordeningen zijn gemeenten verplicht om papier/karton, glas, textiel, klein chemisch afval (kca) en kunststofverpakkingen gescheiden in te zamelen.

Wetten

Aanvraag

Storingen aan de ondergrondse verzamelcontainers kunnen worden doorgegeven via telefoonnummer (0481) 362 300.

Heeft u vragen over de ondergrondse afvalcontainers of de containerpas? Neem dan contact op met de infobalie van de gemeente Overbetuwe (0481) 362 300 of info@overbetuwe.nl.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Tips

Indien u nog geen afvalbakken heeft, kunt u deze bij de gemeente aanvragen. Ook kunt u een ander formaat van de bak aanvragen. De gemeente beschikt over grote en kleine bakken.

Subnavigatie