Archief van de gemeente

Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve documenten van de gemeente. Voor het bekijken van documenten neemt u contact op met het gemeentearchief.

Wilt u iets weten over de geschiedenis van gemeente Overbetuwe over uw familie (stamboomverkenning), woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Heeft u informatie nodig voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente?

Het Gemeentearchief kan dit soort vragen beantwoorden.

Beschrijving

Het gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum, waarin geschreven stukken, kaarten, foto’s en krantenknipsels worden bewaard. U kunt hier informatie vinden over de geschiedenis van gemeente Overbetuwe. Maar ook informatie over uw familie (stamboom), woonhuis, bedrijf of buurt. Het gemeentearchief van Overbetuwe tot 2001 is bij het Gelders Archief.

Aanpak

Akten van de burgerlijke stand

In de Personendatabase op de website van het Gelders Archief vindt u de volgende registers van de voormalige gemeenten Elst, Hemmen, Heteren en Valburg:

  • Geboorteregisters 1811-1912
  • Huwelijksregisters 1811-1922
  • Overlijdensregisters 1811-1960 (Voormalig Hemmen tot 1955)

Bevolkingsregisters

Archief bevolkingsregisters voormalig gemeente Elst

Archief bevolkingsregisters voormalig gemeente Hemmen

Archief bevolkingsregisters voormalig gemeente Heteren

Archief bevolkingsregisters voormalig gemeente Valburg

Bestuursarchieven

Bestuursarchieven voormalig gemeente Elst

Bestuursarchieven voormalig gemeente Hemmen

Bestuursarchieven voormalig gemeente Heteren

Bestuursarchieven voormalig gemeente Valburg

Bouwarchieven

  • De gemeente heeft het archief van bouwdossiers sinds 1923 van Overbetuwe en de voormalige gemeenten. Voor het opvragen en /inzien van bouwdossiers stuurt u een e-mail naar info@overbetuwe.nl of belt u 14 0481. We versturen de informatie uit de bouwdossiers alleen nog digitaal.
  • Bouwvergunningen die de voormalige gemeente Elst heeft verleend tussen 1903-1928 kunt u opvragen en inzien bij het Gelders Archief

Andere archieven