Alcohol tijdelijk schenken

Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld met Koningsdag. Daarmee mag u tijdelijk zwak alcoholhoudende dranken verkopen, zoals bier en wijn. 

U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

Voorwaarden

U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken, zoals bier en wijn.

Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon:

  • die minimaal 21 jaar is
  • die niet van slecht levensgedrag is (u heeft bijvoorbeeld geen gevangenisstraf uitgezeten in de afgelopen 5 jaar of een psychiatrische straf gehad vanwege een misdrijf)
  • die in het bezit is van een Verklaring van Sociale HygiĆ«ne

Aanpak

U kunt de ontheffing aanvragen bij de gemeente.

U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier drank- en horecavergunning, model C.

Op dit aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u bij de aanvraag moet inleveren.

Kosten

De kosten voor deze ontheffing bedragen € 156,00.

U betaalt geen kosten als u de ontheffing aanvraagt voor een evenement.

Toelichting kosten

De hoogte van de kosten is gebaseerd op artikel 3.1.1.3 van de Tarieventabel 2020 behorende bij de Legesverordening 2020.