Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit doet u voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Beschrijving

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

Nabestaanden regelen de begrafenis of crematie van de overledene. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn? Dan zorgt de gemeente dat de overledene begraven wordt.

Online aangifte van overlijden doen     Afspraak maken aangifte van overlijden doen

Voorwaarden

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Aanpak

Zo doet u aangifte van overlijden:

Kosten

  • Aangifte doen van overlijden is gratis;
  • Een kopie van de overlijdensakte kost € 14,30;
  • Een meertalig modelformulier kost € 14,30.