Digitaal aanvragen

Wilt u een product aanvragen, een aangifte of melding doen, maar niet naar het gemeentehuis komen? Dat kan! Gewoon thuis zaken doen met de gemeente. Om een product digitaal aan te vragen, heeft u een DigiD inlogcode nodig. Wij zorgen er dan voor dat het formulier (deels) voor ingevuld wordt met uw gegevens, zoals uw naam en adres.

Algemeen

 
Aansprakelijkstelling indienen Klacht tegen een ambtenaar/bestuurder indienen
Bezwaar indienen Melding maken
Brievenbussticker (Ja/Nee) aanvragen WOB-verzoek indienen
Inspraakreactie indienen Zienswijze indienen
   

Burgerzaken

 
Aanvraag Gehandicapten Parkeerkaart (GPK) Naamgebruik veranderen
Afschrift burgerlijke stand aanvragen Uittreksel bevolkingsadministratie (BRP) aanvragen
Bewijs van in leven zijn aanvragen Verhuizing doorgeven
Geheimhoudingsverzoek persoonsgegevens indienen Vermissing reisdocument doorgeven
Melding voorgenomen partnerschap Vertrek naar het buitenland doorgeven
Melding voorgenomen huwelijk  
   

Vergunningen en omgeving

 
Collectevergunning aanvragen Omgevingsvergunning aanvragen
Handhavingsverzoek indienen Sandwichbordenvergunning aanvragen
Huisnummer aanvragen Stookontheffing aanvragen
Kapverzoek gemeentelijke boom indienen Verkoopactievergunning aanvragen
   

Afval en belastingen

 
Automatische incasso regelen Hond aan- of afmelden voor de hondenbelasting
Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen indienen Hondenpenning aanvragen na vermissing
Compostvat aanvragen Oud ijzer laten ophalen
Grof vuil laten ophalen Snoeihout laten ophalen

Subnavigatie