Omgevingsvergunning

Klusser tekent zaagwerk uit op hout

Een omgevingsvergunning vraagt u aan als het gaat om bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Bijvoorbeeld als u bij of aan uw woning wilt (ver)bouwen, slopen, een nieuwe inrit wil maken, of een voor als u een boom wilt kappen. Voor dit soort activiteiten en voor nog ruim twintig andere, vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Heb ik een vergunning nodig?

Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen. Zo komt u erachter of uw initiatief vergunningplichtig of vergunningvrij is. Of geen van beide. Wilt u direct weten of uw bedrijf milieuvergunning- of meldingsplichtig is en welke voorschriften uit het Activiteitenbesluit op een bedrijf van toepassing zijn? Via de website aim.vrom.nl van de Rijksoverheid kunt u dit controleren.

Afspraak voor een adviesgesprek maken

Heeft u na de vergunningencheck vragen over het bestemmingsplan of wilt u weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van de Welstandsnota, dan is het mogelijk een adviesgesprek met een planologisch toetser of de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan te vragen. Aan een adviesgesprek zijn kosten verbonden, namelijk € 75,00 voor het eerste uur, of een gedeelte van dit uur. Ieder extra half uur, of een deel van een extra half uur bedraagt € 37,50.

Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 13:00 uur telefonisch contact opnemen met het omgevingsloket. Telefoonnummer: 0481 362 300.

Eerst een conceptaanvraag indienen

Wij raden u aan om eerst een conceptaanvraag in te dienen. Door eerst een conceptaanvraag in te dienen weet u zeker dat uw aanvraag straks compleet en juist is. Dat scheelt u een hoop werk achteraf.

U kunt gebruik maken van het formulier conceptaanvraag Omgevingsvergunning. Op de achterzijde van het formulier staat welke gegevens nodig zijn voor de conceptaanvraag. Maar let op! Na een eventuele positieve uitkomst moet u wel een officiële vergunning aanvragen. Aan de conceptaanvraag zijn kosten verbonden. De leges voor de conceptaanvraag bedragen € 230,-.

Hoe vraag ik de vergunning aan?

U dient uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de gemeente Overbetuwe. Dit kan op papier of digitaal. Als u het digitaal wilt indienen, gaat u rechtstreeks naar het Omgevingsloket online. Uw papieren aanvraag stuurt u naar: gemeente Overbetuwe, Postbus 11, 6660 AB Elst, t.a.v het omgevingsloket, team Vergunningen en Handhaving.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Hebt u een omgevingsvergunning ingediend? In de folder 'Ingediend?' van de Rijksoverheid leest u wat er met uw aanvraag gebeurt achter de schermen.

Wanneer kan ik mijn vergunning gebruiken?

Hebt u uw omgevingsvergunning ontvangen? In de brochure 'Een omgevingsvergunning ontvangen' van de Rijksoverheid staat wanneer u uw vergunning kunt gebruiken (in werking treding).

Bedrijven en de omgevingsvergunning

Bedrijven krijgen kort en krachtig antwoord op veel gestelde vragen via de website www.sbr.nl.

De voordelen van de Wabo

Door invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn ruim 25 vergunningen, bijvoorbeeld een bouw-, sloop-, milieu, kap- en inritvergunning, vervangen door één omgevingsvergunning. Dat heeft voor u een veel voordelen.

Meer informatie

Ook kunt u de Gemeente Overbetuwe benaderen, team Vergunningen en Handhaving, gemeentehuis Elst, Dorpsstraat 67, maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur (telefoon 0481 362 300 of e-mail info@overbetuwe.nl).

 

Subnavigatie