Verbouwde Ambtshuis weer in gebruik

Vanaf woensdag 5 april werkt het team Sociaal Domein (Wmo, jeugdhulp, werk & inkomen) van de gemeente Overbetuwe in het Ambtshuis aan de Dorpsstraat 8 in Elst en ontvangt op deze locatie ook haar klanten.

De gemeente Overbetuwe heeft de afgelopen maanden samen met Kuijpers Bouw uit Heteren het Ambtshuis verbouwd en ingericht met flexibele werkplekken. “In het Ambtshuis werken we nu in een omgeving die voldoet aan de huidige eisen. We zijn in staat geweest om het monument in stijl te verbouwen en haar zelfs meer grandeur terug te geven door de later aangebouwde bijgebouwen wit te maken zodra het weer dit toelaat,” vertelt projectwethouder Wijnte Hol. Vanaf eind 2017 werken alle ambtenaren van de gemeente in Elst. De gemeente stoot haar werklocaties in Andelst en Arnhem af en bespaart zo kosten. Voor de organisatie zelf is het efficiënter om alle ambtenaren in Elst te vestigen. Om de kantoorruimte optimaal te gebruiken, voert de gemeente ook het flexibel werken in.

De balies waar inwoners terecht kunnen voor bijvoorbeeld een rijbewijs, paspoort, burgerlijke stand, belastingen en het Bedrijvenloket blijven aan de Dorpsstraat 67 in Elst. Klanten van het team Sociaal Domein gaan vanaf woensdag 5 april naar het Ambtshuis.

Intensieve samenwerking

De gemeente en aannemer Kuijpers hebben de verbouwing met een grote mate van samenwerking, transparantie en flexibiliteit uitgevoerd. De korte doorlooptijd laat dit zien. Op 9 november startte de verbouwing en op 7 maart volgde al de bouwkundige oplevering. Dat lukt alleen maar door goed samen te werken en snel te schakelen.

Verder met verbouwen

Nu het Ambtshuis klaar is, gaat de gemeente samen met aannemer Kuijpers Bouw verder met de interne verbouwing van de eerste verdieping van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is vanwege sloopwerkzaamheden gesloten op donderdagavond 29 juni, vrijdag 30 juni en maandag 3 juli. Naar verwachting hebben dan eind 2017 alle ambtenaren een flexibele werkplek in Elst. Dat is de afsluiting van fase 1 van de verbouwing.

Fase 2

Na fase 1 start de verbouwing aan de buitenkant van het gemeentehuis. Het plan is om de uitbouw aan ’t Fort (aan de achterkant van het gemeentehuis) uiteindelijk te slopen. De ruimte die hiermee verloren gaat, wordt aan de voorkant van het gemeentehuis aangebouwd. De publieksingang – die nu vanaf de straat naar achteren ligt – wordt naar voren uitgebouwd. De gevel komt dichterbij de Dorpsstraat te liggen.

De gemeente heeft bewust gekozen voor een lokale aannemer (en onderaannemers) om de lokale economie te ondersteunen. Daarnaast kunnen we door een passende aanbouw aan het gemeentehuis ook een fraaier aanzien geven aan de Dorpsstraat. Samen met de nieuw aan te leggen fontein tegenover het gemeentehuis en de nieuwe inrichting van de straat, geeft dit een positieve impuls aan de uitstraling van het centrum van Elst.