Vaststelling Tarieventabel leges 2017

Behorend bij de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2017, eerste wijziging

Het college van de gemeente Overbetuwe heeft in zijn vergadering van 14 maart 2017 de eerste wijziging van de Tarieventabel leges 2017 behorend bij de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2017 vastgesteld. In deze tarieventabel zijn de tarieven opgenomen van de diensten waarvoor de gemeente leges in rekening brengt. Bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning. De eerste wijziging betreft o.a. de toevoeging van de tarieven in het kader van opsporen van explosieven.

De datum van inwerkingtreding van de eerste wijziging van de Tarieventabel leges 2017 behorend bij de Legesverordening gemeente Overbetuwe vindt u op officielebekendmakingen.nl.

U kunt de Tarieventabel leges 2017 tijdens openingstijden op het gemeentehuis in Elst (kosteloos) inzien en (tegen betaling) op verzoek krijgen. De tarieventabel is ook te raadplegen op de website van de gemeente. De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat het niet mogelijk is tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.