Toekomstbestendig gemeentehuis in Elst

De gemeente Overbetuwe krijgt een vernieuwd gemeentehuis.

Een interne verbouwing van het gemeentehuis en de verbouwing van het Ambtshuis zorgt er voor dat uiterlijk eind 2017 alle ambtenaren in Elst kunnen werken. Daarna start fase 2: de sloop van ’t Fort (het ‘woonhuis’ dat nu als kantoorruimte gebruikt wordt) en het realiseren van één of meerdere aanbouwen ter vervanging van ’t Fort. Zo ontstaat er rond medio 2019 een compleet vernieuwd gemeentehuis.

Hoe ziet het nieuwe gemeentehuis er uit?

We weten nu nog niet hoe het gemeentehuis er na de verbouwing aan de buitenkant precies uit komt te zien. De gemeente heeft daarvoor een beeldkwaliteitplan laten opstellen. Dit plan dient als inspiratiebron voor de architect én als toetsingskader voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Een ontwerp-beeldkwaliteitplan is inmiddels vastgesteld door het college.

Inloopavond 1 juni

Het ontwerp-beeldkwaliteitplan ligt vanaf 25 mei t/m 5 juli ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en via www.overbetuwe.nl/ruimtelijkeplannen. Op donderdagavond 1 juni van 18.00 tot 20.00 uur bent u van harte welkom bij de inloopavond in het gemeentehuis aan de Dorpsstraat in Elst om het beeldkwaliteitplan te zien en hierover vragen te stellen.

Inspraakreacties

Vanaf het moment dat het ontwerp-beeldkwaliteitplan ter inzage ligt, kunt u hier een inspraakreactie op geven. Op www.overbetuwe.nl (zoekterm ‘inspraakreactie indienen’) leest u hoe dat moet. Na verwerking van eventuele reacties wordt het beeldkwaliteitplan in oktober vastgesteld door de gemeenteraad.