Overbetuwe zet schouders onder integratie statushouders

Op maandagavond 13 maart waren een groot aantal (maatschappelijke) organisaties bij elkaar voor de tweede bijeenkomst met als doel samen te zorgen voor een goede integratie van statushouders in de Overbetuwse samenleving.

Statushouders zijn vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsvergunning in Nederland.

Onder leiding van avondvoorzitter Malika El Mouridi bespraken de betrokkenen wie wat bijdraagt aan de integratie van statushouders en welke initiatieven er allemaal al zijn. Daardoor kregen aanwezigen duidelijk in beeld waar ze elkaar kunnen aanvullen en versterken. En wat er nog nodig is om statushouders zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de Overbetuwse samenleving.  

Er zijn vijf thema’s gekozen die de verschillende organisaties met elkaar gaan uitwerken. Dat zijn: onderwijs, taal, weerbaarheid (vrouwen), opvoeding en participatie (werk).

Successen in 2016

Gastheer burgemeester Toon van Asseldonk vertelt: “Ik ben er trots op dat er in onze gemeente zo veel mensen en organisaties zijn die zich in willen zetten voor anderen. Het afgelopen jaar heeft de nauwe samenwerking tussen Vluchtelingenwerk Overbetuwe met de Stichting 4 WDCARE, leden van de Lion’s Club Midden Betuwe en de Rotary er voor gezorgd dat 40 statushouders een stageplaats, werkervaringsplek, vrijwilligerswerk en zelfs een betaalde baan vonden. Deze aanpak willen we flink uitbreiden. De bijeenkomst maandagavond liet zien dat er veel animo en energie is om hiermee aan de slag te gaan!”

Concrete plannen

Een voorbeeld van een concrete afspraak die is gemaakt deze avond: Forte Welzijn gaat zich richten op de integratie op buurtniveau. Met de steun van Vluchtelingenwerk en de Sociale Kernteams gaan zij statushouders in contact brengen met andere inwoners uit dezelfde buurt. De bedoeling is een goede ‘match’ te maken. Bijvoorbeeld qua leeftijd en gezinsopbouw. Door samen boodschappen te doen, samen te koken, te sporten of de kinderen naar school te brengen, worden dan de eerste stappen gezet naar integratie.