Burgemeesters Overbetuwe en Lingewaard pakken drugshandel aan

In Lingewaard en Overbetuwe kunnen woningen, lokalen en bijbehorende erven direct worden gesloten wanneer daar drugs wordt aangetroffen.

Dit is het gevolg van een beleidsregel die de burgemeesters van Lingewaard en Overbetuwe vandaag hebben vastgesteld. De nieuwe beleidsregel vervangt die van 2015 en geeft de burgemeester instrumenten om de productie van en de handel in drugs effectiever te bestrijden.

De burgemeester kan een pand sluiten op het moment dat daar een handelshoeveelheid harddrugs (meer dan 0,5 gram) of softdrugs (meer dan 5 gram) wordt aangetroffen of meer dan vijf hennepplanten. In het geval van woningen gaat het om één maand, bij lokalen, zoals winkels of een bedrijfshal, om drie maanden. Wordt binnen vijf jaar in hetzelfde pand nog eens een handelshoeveelheid drugs aangetroffen, wordt de duur van de sluiting telkens verdubbeld. Voorheen gold deze regel voor een periode van 2 jaar.

Duidelijk signaal
Door duidelijk te zijn over welke maatregel een overtreder kan verwachten, willen de  burgemeesters een duidelijk signaal afgeven naar inwoners en ondernemers die zich inlaten met de productie van of de handel in drugs. De gemeenten trekken samen op om te voorkomen dat criminelen hun handel naar een buurgemeente verplaatsen waar de regels soepeler zijn. Landelijk, regionaal en lokaal is er een toename van de productie van en handel in drugs; met regelmaat wordt een hennepplantage of XTC-lab aangetroffen. Deze vormen van criminaliteit zijn gevaarlijk voor direct omwonenden. Daarnaast is de aanpak van ondermijnende criminaliteit een prioriteit in het veiligheidsbeleid van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard.